HRVATSKA – ZEMLJA ZDRAVLJA

Projekt Hrvatska zemlja zdravlja je projekt Udruge Centar za istraživanje društva.
Cilj projekta je osigurati slobodno korištenje kompletne biljke konoplje bez plaćanja poreza.
Projekt je krenuo početkom 2017 godine i podijeljen je u pet faza.

Faza 1: Pronalazak pravnog rješenja statusa biljke konoplje
Cilj prve faze projekta bio je pronalazak pravne osnove po kojoj konoplja prestaje biti zabranjena građanima, i da je takav dokument primjenjiv u sudskim postupcima. U tu svrhu raspisali smo natječaj . Nakon mjesec dana izabran je pobjednik, tako je kreiran dokument Tvrdnja o činjeničnom stanju.
Taj dokument je urudžbiran 20.4.2017. godine Vladi RH, Hrvatskom Saboru, ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu pravosuđa i Državnom odvjetništvu.
Iako se vlastodršci nisu očitovali (a prema proceduri i protokolu morali su), taj dokument je zaživio i počeo se koristiti u sudskim slučajevima vezanim na korištenje biljke konoplje.

Faza 2: Edukacija
U drugoj fazi projekta naglasak smo stavili na edukaciju građana o novom pravnom statusu biljke konoplje, i primjeni iste u sudskim slučajevima.
U tu svrhu održali smo 12 predavanja po gradovima u Hrvatskoj i educirali ljude kako primijeniti novo znanje.
Paralelno smo nastavili pomagati osobama koje su bile u sudskim procesima. Tako smo u 2017. i 2018. godini obranili preko 25 ljudi. Najznačajniji slučajevi su bili Mario Kovačić iz Bjelovara koji je dobio uvjetnu kaznu za uzgoj 30 biljaka, i Gordana Hajnić koja je dobila uvjetnu kaznu za uzgoj 50 biljaka. Ostali slučajevi u kojima su ljudi posjedovali manje količine npr. jedan, dva jointa, ili par grama konoplje završili su bez često bez plaćanja, ponekad i bez ikakve kazne.
U sklopu druge faze član Udruge CID Mario Kovačević je napravio javni performans, gdje je u tri dana akcijom Hod za život ukazao na nelogičnost statusa biljke konoplje u Hrvatskoj. U sklopu te akcije Mario je vozio od Bjelovara do Zagreba, te donio na Markov trg izdanak mlade biljke konoplje. Akciju su popratili mediji i dobili smo podršku saborskih zastupnika Živog zida, Branimira Bunjca i Ivana Pernara.
U sklopu ovog performansa ponovno smo urudžbirali Tvrdnju o činjeničnom stanju, na isti datum, samo godinu dana kasnije 20.04.2018. godine.
U sklopu druge faze odradili smo i Akciju „Zeleno zlato“ na dar gdje smo osigurali 100 doza CBD ulja koje je donirao Marko Cerjan iz tvrtke Cer-co d.o.o. za osobe koje boluju od multiple skleroze. U suradnji s Minjom Vuksan Dobran te doze su podijeljene potrebitima.

Faza 3: Operacija Otkupnina
U Trećoj fazi projekta Hrvatska zemlja zdravlja cilj je novi Zakon o konoplji.
Novi prijedlog zakona o konoplji sadrži:
1. Konoplja postaje strateška sirovina od nacionalnog interesa
2. Konoplja se ne oporezuje prvih 8 godina
3. Svaki državljanin može se slobodno baviti svim vidovima rada s konopljom: uzgoj, prerada, prodaja, konzumacija.
4. Svaki državljanin može posaditi količinu prema svojim mogućnostima
5. Sve vrste konoplje brišu se sa svih popisa droga.
Za razliku od ostalih inicijativa, naš cilj je osigurati potreban broj ruku u Saboru lobiranjem.
Stoga u ovoj fazi radimo aktivno na skupljanju donacija da se osigura novi Zakon o konoplji. Također tražimo aktivne mlade ljude koji su spremni pomoći prilikom provedbe treće faze projekta.

Faza 4: Priprema za sezonu
Cilj četvrte faze je nastaviti edukaciju građana o korisnosti konoplje, kako je kvalitetno uzgojiti i što se sve da od nje proizvesti, promovirati konoplju kao multipotentnu sirovinu i prenijeti informaciju da je konoplja slobodna za korištenje u Hrvatskoj.
U sklopu ove faze bit će održane radionice u svim mjestima gdje ima interesa za uzgoj konoplje, i omogućiti novim poduzetnicima da stupe u kontakt s ljudima koji su već godinama u poslu uzgoja industrijske konoplje.
Paralelno radimo na razvoju aplikacije Crokob, kao novog sistema za distribuciju konoplje namijenjenog svim proizvođačima i potrošačima.

Faza 5: Slobodna konoplja
U posljednjoj fazi nastavit ćemo sa svim aktivnostima iz četvrte faze. Naglasak je na plasiranju proizvoda od konoplje na vanjska tržišta, primarno Kina i EU.
Paralelno radimo na edukaciji novo zainteresiranih poduzetnika, i nadogradnji sistema Crokob.