HRVATSKA - ZEMLJA ZDRAVLJA

Projekt Hrvatska zemlja zdravlja je projekt Udruge Centar za istraživanje društva.
Cilj projekta je osigurati slobodno korištenje kompletne biljke konoplje bez plaćanja poreza.
Projekt je krenuo početkom 2017 godine i podijeljen je u pet faza.

Faza 1: Pronalazak pravnog rješenja statusa biljke konoplje
Cilj prve faze projekta bio je pronalazak pravne osnove po kojoj konoplja prestaje biti zabranjena građanima, i da je takav dokument primjenjiv u sudskim postupcima. U tu svrhu raspisali smo natječaj . Nakon mjesec dana izabran je pobjednik, tako je kreiran dokument Tvrdnja o činjeničnom stanju.
Dokument Tvrdnja o činjeničnom stanju je urudžbiran 20.4.2017. godine Vladi RH, Hrvatskom Saboru, ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu pravosuđa i Državnom odvjetništvu.
Iako se vlastodršci nisu očitovali (a prema proceduri i protokolu morali su), taj dokument je zaživio i počeo se koristiti u sudskim slučajevima vezanim na korištenje biljke konoplje.

Faza 2: Edukacija o pravima
U drugoj fazi projekta naglasak smo stavili na edukaciju građana o novom pravnom statusu biljke konoplje, i primjeni iste u sudskim slučajevima.
U tu svrhu održali smo 12 predavanja po gradovima u Hrvatskoj i educirali ljude kako primijeniti novo znanje.
Paralelno smo nastavili pomagati osobama koje su bile u sudskim procesima. Tako smo u 2017. i 2018. godini obranili preko 25 ljudi. Najznačajniji slučajevi su bili Mario Kovačić iz Bjelovara koji je dobio uvjetnu kaznu za uzgoj 30 biljaka, i Gordana Hajnić koja je dobila uvjetnu kaznu za uzgoj 50 biljaka. Ostali slučajevi u kojima su ljudi posjedovali manje količine npr. jedan, dva jointa, ili par grama konoplje završili su bez često bez plaćanja, ponekad i bez ikakve kazne.
U sklopu druge faze član Udruge CID Mario Kovačević je napravio javni performans, gdje je u tri dana akcijom Hod za život ukazao na nelogičnost statusa biljke konoplje u Hrvatskoj. U sklopu te akcije Mario je vozio od Bjelovara do Zagreba, te donio na Markov trg izdanak mlade biljke konoplje. Akciju su popratili mediji i dobili smo podršku saborskih zastupnika Živog zida, Branimira Bunjca i Ivana Pernara.
U sklopu ovog performansa ponovno smo urudžbirali Tvrdnju o činjeničnom stanju, na isti datum, samo godinu dana kasnije 20.04.2018. godine.
U sklopu druge faze odradili smo i Akciju „Zeleno zlato“ na dar gdje smo osigurali 100 doza CBD ulja koje je donirao Marko Cerjan iz tvrtke Cer-co d.o.o. za osobe koje boluju od multiple skleroze. U suradnji s Minjom Vuksan Dobran te doze su podijeljene potrebitima.

Faza 3: Edukacija o konoplji
U Trećoj fazi projekta Hrvatska zemlja zdravlja aktivno radimo na edukaciji članova o dobrobitima konoplje. U suradnji s Kulturnim centrom Mesnička 12 organiziran je set predavanja na temu Konoplja u 2020. godini. Tema je bila ulazak u posao s konopljom, što je sve potrebno da sami krenete u uzgoj konoplje.
U sklopu treće faze je i akcija Hrvatska zelenija i zdravija. Putem te akcije u suradnji sa Strankom Ivana Pernara podjelit ćemo 10000 paktića sa po 20 sjemenki industrijske konoplje sorte Carmagnola građanima Hrvatske.

Faza 4: Priprema za sezonu
Cilj četvrte faze je nastaviti edukaciju članova o korisnosti konoplje, kako je kvalitetno uzgojiti i što se sve da od nje proizvesti, promovirati konoplju kao multipotentnu sirovinu i izvanrednu zdravu hranu te prenijeti informaciju da je konoplja slobodna za korištenje u Hrvatskoj.
U sklopu ove faze bit će održane radionice u svim mjestima gdje ima interesa za uzgoj konoplje, i omogućiti novim poduzetnicima da stupe u kontakt s ljudima koji su već godinama u poslu uzgoja industrijske konoplje.
Paralelno radimo na razvoju aplikacije Crokob, kao novog sistema za distribuciju konoplje namijenjenog svim proizvođačima i potrošačima.

Faza 5: Slobodna konoplja
U posljednjoj fazi nastavit ćemo sa svim aktivnostima iz četvrte faze. Naglasak je na plasiranju proizvoda od konoplje na vanjska tržišta, primarno EU i Kina.
Paralelno radimo na edukaciji novo zainteresiranih poduzetnika, i nadogradnji sistema Crokob.