Ljudi nisu jedina stvorenja na planeti koja uživaju u jedinstvenom okusu i dobrobiti kanabisa, pa se tako tijekom procesa uzgoja konoplje svaki uzgajivač susreće sa raznim nametnicima, koji u vrlo kratkom roku mogu uništiti kompletan usjev.

Biljke su najosjetljivije dok su mlade i nedovoljno razvijene, no kako biljka raste i sazrijeva postaje sve otpornija i manje podložna napadima insekata i bolesti. Ako se na polju pojavljuju određeni nametnici u većem broju, to može značiti dvije stvari.

Jedna je da je biosustav u okolini narušen, a druga je da se pojavila najezda određene vrste koja može biti izazvana raznim faktorima neovisno o području u kojem se konoplja uzgaja. Ako je biosustav u ravnoteži svaka životinja i svaka bolest imaju svoje prirodne predatore i lijekove.

Neki od gurmana koji vole konoplju su: gusjenice, mravi, lisne uši, pauk, divljač, skakavci, cvrčci, smrdljivi martini, ptice, puževi, miševi, voluharice, mačke i drugi. O tome kako ih prepoznati te preventivno zaštiti konoplju možete više pročitati na našim stranicama.

Osim nametnika, bolesti su jedan od najgorih problema, a na konoplji dolaze u dvije kategorije: gljivične bolesti i bakterijske bolesti. Gljivične bolesti obično su posljedica previše mokrog i vlažnog okruženja. Kako spore gljivica lebde u zraku u potrazi za idealnom lokacijom za širenje, često ta lokacija može biti upravo na biljci konoplje. Nešto suptilniji način na koji napadaju biljku imaju bakterije. One neće zaraziti cijelu zdravu biljku odmah, ali ako pronađu i najmanje oštećenje na biljci ili biljku slabijeg zdravlja, mogu se vrlo brzo proširiti i uništiti ju. Bakterije na polje konoplje mogu doći na razne načine, uključujući unos preko životinja, ljudi pa čak i kiše.

Kao uzgajivač konoplje, važno je biti svjestan uobičajenih štetnika i bolesti koji utječu na ove biljke. tako da možete upotrijebiti pravilnu preventivnu zaštitu ili lijek. Pri tome treba voditi računa o biosustavu kako bi mu, ukoliko je potrebno, pomogli da osnaži. To znači da svakako treba razmisliti o prirodnom načinu uzgoja konoplje kao i o prirodnim gnojivima i repelentima, što osigurava u potpunosti zdravu biljku, a samo zdrava biljka, bez prisutnosti raznih kemijskih pesticida i teških metala, može pomoći čovjeku da poboljša svoje opće zdravlje.

Izvori:
https://www.ilovegrowingmarijuana.com/cannabis-pests
https://earth-seeds.org/cannabis-affecting-pests/

https://www.growweedeasy.com/bugs-pests-symptoms-marijuana-grow
http://ipm.ucanr.edu/PMG/menu.disease.html
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/plant-pest-and-disease-programs

https://www.dinafem.org/en/blog/common-pest-cannabis-plants/