Dokument Obrana Ime i prezime se predaje sudu na kojem imate spor u pismenom obliku.
To je dio vaše pismene obrane i prvi je korak do slobode.
Sva polje koja su označena zelenom bojom morate promjeniti sa svojim točnim podacima.

Ime Prezime
Adresa
OIB:

Klasa UR Broj
Općinsko državno odvjetništvo
Ulica
Grad

n/r. Ime osobe suca

TVRDNJA O ČINJENIČNOM STANJU

Tvrditelj na osnovu činjenica temeljenih po čl. 1., čl. 2., čl. 3., čl. 12., čl. 17., st. 1. i 2., čl. 18., čl. 23. st. 1., čl. 25. st. 1., čl. 28., čl. 29. i čl. 30. Opće deklaracije o ljudskim pravima (NN 12/2009); čl. 3. st. 1., 2. i 3., Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 , 154/14, 70/16); čl. 3., čl. 5. st. 2., čl. 14. st. 1. i 2., čl. 21. st. 1., čl. 22. st. 1., čl. 35., čl. 38. st. 1., čl. 40., čl. 58. i čl. 69. st. 1., 2. i 3. Ustava Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14); Postanak 1,29 (Biblija); izjavljuje i tvrdi sljedeće činjenično stanje:

1. Po svim navedenim člancima i stavkama svih navedenih izvora prava, te po Knjizi postanka iz Biblije, sav biljni svijet na planetu Zemlji, kojeg je dio Republika Hrvatska, izraz su Stvoriteljeve misli i dar su od Stvoritelja koji ih je stvorio za korist i za upotrebu svakom čovjeku.
2. Zabranom korištenja i upotrebe dijela biljnog svijeta u Republici Hrvatskoj, počinjena je obmana stanovništva Republike Hrvatske i Stvoritelja samog.

Pojmljenje

Početak obmane; u 4000 godina pisane povijesti ljudi koji žive na Zemlji, različiti nazivi danas zabranjenih biljaka su spomenuti na stotinama povijesnih natpisa u vidu biljki koje su od izuzetnog značaja za ljudski rod. Te biljke su kroz cijelu povijest čovječanstva ljudi koristili za izradu različitih predmeta, te za liječenje čovjeka u vidu anestetika ili neke druge vrste medikamenata.

Za primjer navodimo da je do 1935. godine 90 % posto svih farmakoloških proizvoda bilo na bazi konoplje koja je danas biljka zabranjena Zakonom, te u sljedećem tekstu navodimo povijest na koji način su konoplju zabranili i kada.

1937. godine trojica Amerikanaca, Hearst, Anslinger i Mellon su ljudi čija je dobit utjecala na zabranu konoplje. Velike korporacije u suradnji sa tadašnjim medijima su intenzivno lobirale za zabranu konoplje. Anslingerova administracija je 1937. pokrenula intenzivnu zakonsku represiju, a putem Hearstovih tiskovina vršili su medijsku kampanju. Za konoplju su izumili novi naziv ''Marihuana''. Mediji su u razdoblju prije i tijekom rata konzumente marihuane predstavljali kao agresivne, nasilne i nadasve opasne. O toj temi tiskali su brojne plakate i snimili nekoliko propagandnih filmova. Poslije Drugog svjetskog rata, velike farmaceutske korporacije nastavile su borbu protiv konoplje, ali diskurs je potpuno promijenjen. Naime, Anslingerova mašinerija tvrdila je da je marihuana zapravo podmetnuta od kineskih i sovjetskih špijuna kako bi američki narod učinili apatičnim i nesposobnim za borbu protiv komunizma. Nakon toga slijedi izvoz prohibicije pod okriljem UN-a. U Americi su početkom 60-ih godina 20. stoljeća progurali i Međunarodni akt u suradnji sa UN-om kojim su konoplju zabranili u više od 160 država svijeta.

Tako je i dan danas, osim što u Americi isti lobi ponovo dopušta uzgoj konoplje, prvo u državi Colorado, a od ove godine u još 23 savezne države u kojima je ozakonjeno korištenje konoplje. Ono što navedeni lobiji time pokušavaju napraviti je preuzimanje primata u segmentu međunarodne trgovine konopljom. Dakle, u samo 80 godina povijest se ponavlja, samo što je ovaj put prepoznata kroz povijesnu dokumentaciju, izvode i praksu. To nam daje snagu i pravnu osnovu da takvo djelovanje bude prepoznato kao obmana. Obmana izvedena od strane ljudi koji danas koriste sve blagodati biljke navedene u primjeru, ali i svih ostalih biljki. Svaki ugovor ili međunarodni zakon za koji se ispostavi da je obmana je ništavan. Ovo je jasno objašnjen primjer obmane stoga je valjalo utvrditi navedeno činjenično stanje.

Pošto prema navedenim činjenicama vidim da je konoplja namjerno izložena prohibiciji smatram da kao vjernik, čovjek, živo biće, građanin Republike Hrvatske koji svjedoči da je takav zakon u suprotnosti sa zakonom o zdrastvenoj zaštiti ništavan i štetan za mene. Stoga tražim odbacivanje svih optužbi prema meni, odmah sad.

U Gradu, dana 24. 09. 2017.

Ime Prezime
potpis

Preuzmi dokument