Od 25.04.2019. u Republici Hrvataskoj je na snazi novi zakon o konoplji.
Prema odrednicama novog zakona dopušten je uzgoj na površinama manjim od 1 hektara. (balkon, vrt, malo polje, 1000 hektara, sve je dozvoljeno).
Dopuštena je iskoristivost cijele biljke korijen, stabljika, list, cvijet i sjeme.

Proces registracije: Obrazac upisa u Evidenciju proizvođača industrijske konoplje podnosi se u godini u kojoj se proizvodi industrijska konoplja. Potrebno ga je pravilno i potpuno ispuniti traženim podacima te podnijeti neposredno u pisarnicu Ministarstva poljoprivrede ili poštom na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb

Nakon registracije vi ne dobivate dozvolu, nego samim činom prijave ste ušli u registar uzgajivača industrijske konoplje.

Klikom na sliku pokrećete skidanje dokumenta (.doc) za prijavu kod ministarstva poljoprivrede.

Upisnica u registar ministarstva poljoprivrede (i kako ga ispuniti)
1. OIB: sve jasno
2. MBS: Ako imate OPG ili tvrtku možete se prijaviti kao pravna osoba. Tada upisujete matični
broj subjekta
3. Naziv subjekta: Ime pravne osobe
4. Ime i prezime: za fizičke osobe (Vas)
5. Ulica i kućni broj: sve jasno
6. Poštanski broj: sve jasno
7. Mjesto: sve jasno

Nakon ispunjenih osnovnih podataka vrijeme je da prijavite čestice na kojima ćete posaditi
sjeme industrijske konoplje. Najlakši način za saznati podatke je da pratite link na internet stranicu Katastar.hr i pronađete svoju lokaciju.

Ispravan način za upis čestice je: K.O. MJESTO, K.Č. BROJ ČESTICA / E

Nakon toga upisujete površinu u hektrima: 1 ha = 10.000 m2. Površinu je potrebno izraziti u
hektrima (ha), na primjer, vrt od 100 m2 = 0,0100 ha

Upišite sortu koju sadite (2020. sadili smo: CS SELECTED CARMAGNOLA).
Upišite datum, potpišete se i slikajte dokument. Poslikani dokument dostavite u Ministarstvo.

Proces registracije: Obrazac upisa u Evidenciju proizvođača industrijske konoplje podnosi se u godini u kojoj se proizvodi industrijska konoplja. Potrebno ga je pravilno i potpuno ispuniti traženim podacima te podnijeti neposredno u pisarnicu Ministarstva poljoprivrede ili poštom na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb

Nakon što ste dostavili dokumente u Ministarstvo poljoprivrede, vi ste postali registrirani uzgajivač industrijske konoplje za tekuću godinu.

Ovim ste dovršili prvi korak tj. proces registracije kod države.
DRŽAVA NE IZDAJE NAKNADNU POTVRDU DA STE SE PRIJAVILI, DOVOLJNA JE SAMO PRIJAVA. UPIS U EVIDENCIJU PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKE KONOPLJE

Za one koji žele znati više:

PRAVNI OKVIR REPUBLIKE HRVATSKE

Novi tekst zakona: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_39_799.html?fbclid=IwAR1ae04kMxEpOYwDRS1UIE99AlL-KuinLd01HmaSAWdy9wpRTIqbdajo8XA

Zakon o suzbijanju zlouporabe droga („Narodne novine“, broj 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80/13, 39/19)

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga objavljenim u „Narodnim novinama“ broj 39/19:

Uveden je pojam industrijska konoplja što podrazumijeva podvrstu konoplje (Cannabis sativa L.) s ukupnim sadržajem THC-a 0,2 % i manjim čije sorte se nalaze na Zajedničkoj sortnoj listi Europske unije i nije uvrštena u Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga
Omogućeno je korištenje i ostalih dijelova biljke, osim sjemenki odnosno korištenje cijele biljke industrijske konoplje u industrijske svrhe u građevinskoj, tekstilnoj, prehrambenoj i kozmetičkoj industriji, industriji papira, autoindustriji te u proizvodnji biogoriva.

Ukinut je sustav prethodnog odobravanja uzgoja konoplje

Uspostavljena je Evidencija proizvođača industrijske konoplje pri Ministarstvu poljoprivrede u kojoj se vode sljedeći podaci:
- ime i prezime fizičke osobe ili naziv pravne osobe
- osobni identifikacijski broj (OIB) fizičke osobe
- osobni identifikacijski broj (OIB) ili matični broj (MBS) pravne osobe
- naziv i broj katastarske općine/katastarske čestice na kojoj se obavlja uzgoj
- površine pod kulturom (ha)
- naziv sorte koja se uzgaja

Propisana je kazna u iznosu od:
20.000 – 50.000 kuna za pravnu osobu i 1.000 – 10.000 kuna za fizičku osobu koja:
Uzgaja industrijsku konoplju, a nije prethodno upisana u evidenciju, nije dostavila promjene svih činjenica i podataka koji se vode u evidenciji.

Pravne i fizičke osobe koje uzgajaju industrijsku konoplju dužne su se prije početka proizvodnje (sjetve) upisati se u evidenciju i u roku od 15 dana od dana nastanka promjene dostaviti Ministarstvu poljoprivrede promjene svih činjenica i podataka koji se vode u evidenciji.

Proces registracije: Obrazac upisa u Evidenciju proizvođača industrijske konoplje podnosi se u godini u kojoj se proizvodi industrijska konoplja. Potrebno ga je pravilno i potpuno ispuniti traženim podacima te podnijeti neposredno u pisarnicu Ministarstva poljoprivrede ili poštom na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb

Ministarstvo poljoprivrede