Od 25.04.2019. u Republici Hrvataskoj je na snazi novi zakon o konoplji.
Prema odrednicama novog zakona dopušten je uzgoj na površinama manjim od 1 hektara. (balkon, vrt, malo polje, 1000 hektara, sve je dozvoljeno).
Dopuštena je iskoristivost cijele biljke korijen, stabljika, list, cvijet i sjeme.
Proces registracije kod države je pojednostavljen, ispunite dokument, slikate ga, i kao sliku pošaljete na mail ministarstva poljoprivrede. Nakon registracije vi ne dobivate dozvolu, nego samim činom prijave ste ušli u registar uzgajivača industrijske konoplje.
Mail šaljete na: uprava.poljoprivrede@mps.hr

Klikom na sliku pokrečete skidanje dokumenta (.doc) za prijavu kod ministarstva poljoprivrede.

Upisnica u registar ministarstva poljoprivrede (i kako ga ispuniti)
1. OIB: sve jasno
2. MBS: Ako imate OPG ili tvrtku možete se prijaviti kao pravna osoba. Tada upisujete matični
broj subjekta
3. Naziv subjekta: Ime pravne osobe
4. Ime i prezime: za fizičke osobe (Vas)
5. Ulica i kučni broj: sve jasno
6. Poštanski broj: sve jasno
7. Mjesto: sve jasno

Nakon ispunjenih osnovnih podataka vrijeme je da prijavite čestice na kojima ćete posaditi
sjeme industrijske konoplje. Najlakši način za saznati podatke je da pratite link na internet stranicu Katastar.hr i pronađete svoju lokaciju.

Ispravan način za upis čestice je: K.O. MJESTO, K.Č. BROJ ČESTICA / E

Nakon toga upisujete površinu u hektrima: 1 ha = 10.000 m2. Površinu je potrebno izraziti u
hektrima (ha), na primjer, vrt od 100 m2 = 0,0100 ha

Sorta koju sadite je: CS SELECTED CARMAGNOLA.
Upišite datum, potpišete se i slikajte dokument.
Poslikani dokument šaljete na: uprava.poljoprivrede@mps.hr

Nakon što ste poslali mail u ministarstvo poljoprivrede, vi ste postali registirani uzgajivač
industrijske konoplje za 2020. godinu.

Ovim ste dovršili prvi korak tj. proces registracije kod države.
DRŽAVA NE IZDAJE NAKNADNU POTVRDU DA STE SE PRIJAVILI, DOVOLJNA JE SAMO PRIJAVA. UPIS U EVIDENCIJU PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKE KONOPLJE

Za one koji žele znati više:

PRAVNI OKVIR REPUBLIKE HRVATSKE

Novi tekst zakona: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_39_799.html?fbclid=IwAR1ae04kMxEpOYwDRS1UIE99AlL-KuinLd01HmaSAWdy9wpRTIqbdajo8XA

Zakon o suzbijanju zlouporabe droga („Narodne novine“, broj 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80/13, 39/19)

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga objavljenim u „Narodnim novinama“ broj 39/19:

Uveden je pojam industrijska konoplja što podrazumijeva podvrstu konoplje (Cannabis sativa L.) s ukupnim sadržajem THC-a 0,2 % i manjim čije sorte se nalaze na Zajedničkoj sortnoj listi Europske unije i nije uvrštena u Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga
Omogućeno je korištenje i ostalih dijelova biljke, osim sjemenki odnosno korištenje cijele biljke industrijske konoplje u industrijske svrhe u građevinskoj, tekstilnoj, prehrambenoj i kozmetičkoj industriji, industriji papira, autoindustriji te u proizvodnji biogoriva.

Ukinut je sustav prethodnog odobravanja uzgoja konoplje

Uspostavljena je Evidencija proizvođača industrijske konoplje pri Ministarstvu poljoprivrede u kojoj se vode sljedeći podaci:
- ime i prezime fizičke osobe ili naziv pravne osobe
- osobni identifikacijski broj (OIB) fizičke osobe
- osobni identifikacijski broj (OIB) ili matični broj (MBS) pravne osobe
- naziv i broj katastarske općine/katastarske čestice na kojoj se obavlja uzgoj
- površine pod kulturom (ha)
- naziv sorte koja se uzgaja

Propisana je kazna u iznosu od:
20.000 – 50.000 kuna za pravnu osobu i 1.000 – 10.000 kuna za fizičku osobu koja:
Uzgaja industrijsku konoplju, a nije prethodno upisana u evidenciju, nije dostavila promjene svih činjenica i podataka koji se vode u evidenciji.

Pravne i fizičke osobe koje uzgajaju industrijsku konoplju dužne su se prije početka proizvodnje (sjetve) upisati se u evidenciju i u roku od 15 dana od dana nastanka promjene dostaviti Ministarstvu poljoprivrede promjene svih činjenica i podataka koji se vode u evidenciji.

Obrazac upisa u evidenciju proizvođača industrijske konoplje podnosi se u elektronskom obliku na e-mail adresu: uprava.poljoprivrede@mps.hr

Ministarstvo poljoprivrede


 


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/rjesenj1/public_html/wp-includes/functions.php on line 4755

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/rjesenj1/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 110