Uvjeti za članstvo u Udruzi Centar za istraživanje društva

Registracijom na stranicama www.rjesenje.org/clanstvo i Klikom na SUBMIT (prihvaćam) usuglašavate se s uvjetima za članstvo u Udruzi Centar za istraživanje društva (u daljnjem tekstu CID), te postajete član Udruge CID.
Ovi Uvjeti za članstvo su pisani sporazum (dalje u tekstu “Sporazum” ili “Uvjeti”) Udruge Centar za istraživanje društva i Člana udruge.
U ovom Sporazumu “Član” je svaka fizička i pravna osoba koja koristi usluge Udruge CID, a “Udruga CID”, ili ‘’CID’’ je Udruga Centar za istraživanje društva. Novakova bb. , 10290 Zaprešić, pp 33. , Hrvatska, OIB: 53543187042.
CID zadržava pravo mijenjati ili dopuniti ovaj Sporazum u bilo koje vrijeme. Udruga CID može navesti specifična pravila korištenja ili smjernice koji se primjenjuju prema određenim proizvodima ili uslugama na različitim područjima Stranica. Član je odgovoran za pregledavanje ovog Sporazuma CID Stranice vezano za sva pravila ili smjernice u korištenju Usluga, mijenjanja ili dopune ovog Sporazuma, promjene u iznosima cijena, te promjene u Uslugama.
Ako u bilo kojem trenutku Član nije suglasan s uvjetima ovog Sporazuma ili bilo kojih pravila navedenih na Stranici, Član se obvezuje prekinuti korištenje usluge odmah i iščlaniti se iz Udruge CID.
Korištenjem Usluga CID-a, Član je suglasan s uvjetima u ovom Sporazumu. Ako nije moguće utvrditi vrijeme potpisivanja ili drugog digitalnog pristanka, aktivacija Usluga Udruga CID-a smatra se prihvaćanjem ovog Sporazuma.

ČLANAK 1.
Opći uvjeti.

1.1. Registracijom član prihvaća odgovornost za pomoć radu Udruge CID u provedbi primarnog cilja: Cilj je omogućiti svakom punoljetnom hrvatskom državljanu slobodan uzgoj, preradu, konzumaciju i prodaju svih vrsti konoplje i proizvoda od konoplje bez plaćanja poreza.
1.2. Registracijom član prihvaća projekt Hrvatska zemlja zdravlja (u daljnjem tekstu H-ZZ) kao novu nacionalnu strategiju baziranu na konoplji.
1.3. Postoje tri nivoa članstva u Udruzi CID:
1 – Basic – 0 kn godišnje
2 – Standard – 200 kn godišnje
3 – Professional – 200 kn godišnje

ČLANAK 2.
Ovim člankom određuju se prava koja član ostvaruje članstvom u Udruzi CID.

Beneficije koje ostvaruje član postupkom registracije:

2.1. Direktna korist od učlanjenja:
Svaki član udruge CID dobiva besplatno 20 sjemenki industrijske konoplje sorte Carmagnola za posadit ove godine.
2.2. Besplatna pomoć u sudskim slučajevima vezanim za konoplju.
Ako ste imali problema s zakonom u vezi konoplje naučite tvrdnju o činjeničnom stanju i obratite se sudu ponovno, ili naučite zakone i spremite se unaprijed.
2.3. Besplatno predavanje Konoplja u 2020. (VIDEO)
U suradnji s Kulturnim centrom Mesnička 12 organiziran je set predavanja na temu Konoplja  u 2020. godini. Tema je bila ulazak u posao s konopljom, što je sve potrebno da sami krenete u avanturu s konopljom.
2.4. Edukacija kako uzgojiti konoplju
Knjiga Dr. ing. Frana Paskovića je originalni Hrvatski priručnik kako kvalitetno uzgojiti Konoplju. Knjiga obiluje povijesnim činjenicama i pravim znanjima kako postići što bolji urod i kvalitetu prilikom uzgoja. (PDF)
2.5. Besplatni poslovni alati
Svaki član udruge CID prema svojem članskom modelu dobiva primjer troškovnika i kalendar radova koji mu olakšavaju pregled potrebnih radnji i poslova prilikom uzgoja konoplje.
2.7. Pomoć članova CID-a.
Načelo udruge se poštuje u potpunosti i prakticira u udruzi CID. To znači da možete potražiti pomoć oko konoplje od ostalih članova i povezat se s ljudima koji već uzgajaju konoplju.

ČLANAK 3.
Ovim člankom određuju se obaveze koje ostvarujete članstvom u Udruzi CID.

3.1. Član Udruge CID je obvezan promovirati rad udruge i sudjelovati u provedbi projekta HZ-Z, i zasaditi konoplju u obimu u kojem je njemu /njoj maksimalno moguće.
3.2. Član Udruge CID je obvezan redovito plaćati članarinu
3.3. Član Udruge CID može u roku od tjedan dana nakon registracije dostaviti elektronskim putem popis kontakata (excel tabela s imenima i prezimenima, brojevima telefona i mail adresom) koji su zainteresirani posaditi konoplju i potpomognuti rad Udruge CID. Podaci trebaju biti dostavljeni na adresu elektroničke pošte: [email protected] (po volji člana)
3.4. Član Udruge CID obvezan je redovno nazočiti sastancima i nazočiti godišnjoj skupštini Udruge CID.
3.5. Član Udruge CID može u sklopu sudjelovanja rada u Udruzi CID roku od tjedan dana poslati promo mail svim svojim kontaktima koji su po mišljenju člana zainteresirani za sudjelovanju u projektima Udruge CID, te je obvezan aktivno sudjelovati prilikom provođenja međunarodnog dijela promocije projekta HZ-Z slanjem jednog maila. (po volji člana)

ČLANAK 4.
Iščlanjenje i prekid Sporazuma

U slučaju želje člana CID-a za iščlanjenjem , član će prije isteka Usluge pismeno obavijestiti Udrugu CID. Član se može iščlaniti slanjem Pismenog zahtjeva na mail: [email protected]
Udruga CID može privremeno onemogućiti korištenje Usluge u slučaju kršenja bilo kojeg članka Uvjeta korištenja. Udruga CID će privremeno onemogućiti korištenje Usluge nakon isteka godišnje članarine, te u skladu sa važećim zakonskim propisima.
Udruga CID će trajno onemogućiti korištenje Usluge 30 dana nakon iščlanjenja. Trajno isključenje iz članstva predstavlja i prekid ovog Sporazuma.

ČLANAK 5.
Izuzeće od odgovornosti

Udruga CID nije odgovorna za štetu, izgubljenu dobit materijalne ili duševne boli koju Član ili treće strane pretrpe zbog nepridržavanja ovih Uvjeta korištenja. Udruga CID zbog prirode posla ne daje jamstva bilo koje vrste, izričita niti posljedična, za usluge koje pruža.
Udruga CID nije odgovorna za sve štete nastale zbog nastupa više sile. Udruga CID ne odgovara za usluge ili proizvode koje isporučuje bilo koja treća strana, a koji su povezani ili ovise o Uslugama Udruge CID.
Materijali i usluge na ovim stranicama stavljaju se za korištenje “u viđenom stanju” bez jamstva bilo koje vrste, uključujući jamstva na utrživost, pogodnost za određenu namjenu, ili nepovredu intelektualnog vlasništva. Obveze vlasnika stranice u pogledu njegovih proizvoda i usluga uređene su isključivo ugovorima temeljem kojih se pružaju te se na ovim stranicama ne može išta smatrati izmjenom tih ugovora.

Vlasnik, kao ni autor i administrator stranice, ne jamče točnost i potpunost materijala ili usluga na ovim stranicama.Vlasnik stranice može u svakom trenutku, bez predhodne obavijesti, izvršiti promjene na materijalima i uslugama na ovim stranicama, ili na proizvodima i cijenama koje su u njima opisane. Materijali i usluge na ovim stranicama mogu biti zastarjeli, i vlasnik stranice nije obvezan ažurirati navedene materijale i usluge na njima.

ČLANAK 6.
Otkrivanje informacija i politika privatnosti

Udruga CID može bez daljnje suglasnosti Člana i/ili obavijesti Članu otkriti bilo koju informaciju o Članu organima koji su za to ovlašteni, na način kako to pozitivna zakonska regulativa propisuje. Raspolaganje informacijama o Članu detaljno je opisano u Politici privatnosti koju donosi Udruga CID na svojim web stranicama.

ČLANAK 7.
Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno čl. 8., st. 2. Zakona o zaštiti potrošača RH (NN br. 79/07, 125/07 -isp., 79/09, 89/09 -isp.) Članovi mogu prigovor na kvalitetu usluga Udruga CID-a dostaviti u pisanom obliku:
na adresu Udruga CIDa Udrugu Centar za istraživanje društva.Novakova bb. , 10290 Zaprešić, pp 33. , Hrvatska ili putem kontakt forme na stranicama https://www.rjesenje.org ili na telefon broj 095/5300891
Odgovor na primljeni prigovor Udruga CID daje Članu u pisanom obliku na njegovu adresu, najkasnije 15 dana od primitka prigovora.
Sporovi
Član i Udruga CID izjavljuju da će sve sporove pokušati rješiti mirnim putem i bez angažiranja institucija, a u protivnom će biti nadležan sud u Zagrebu. U slučaju spora, nadležan je sud u Zagrebu.

ČLANAK 8.
Zaštita privatnosti

Osobne podatke, koje Član proslijedi korištenjem ovih stranica, bilo interaktivnim formama za prikupljanje podataka koje se nalaze na ovim stranicama, ili koristeći adresu elektronske pošte koja se nalazi na ovim stranicama, Udruga CID koristit će isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, NN103-2003-06-26. Osobne informacije članova Udruga CID skuplja samo u svrhu isporuke naručene robe i usluga te ostaju u vlasništu Vlasnika ovih stranica. Ostala komunikacija ili materijali koje član pošalje, kao što su pitanja, komentari, prijedlozi i slično, Udruga CID neće tretirati kao povjerljive i kao one s kojima se ne može slobodno raspolagati.

Ograničenje na osobno, nekomercijalno korištenje. Ove stranice namijenjene su korisnicima za osobno, nekomercijalno korištenje.

Nije dozvoljeno:
• mijenjati
• kopirati
• distribuirati
• prikazivati
• objavljivati

ili na bilo koji drugi način prenositi ili prodavati bilo koju informaciju, uslugu ili proizvod koji se objavljuje na ovim stranicama bez izričite suglasnosti vlasnika ove stranice.

ČLANAK 9.
Izmjene i dopune ovih Uvjeta

Ovaj dokument stupa na snagu danom objave. U slučaju izmjene ovih Uvjeta, iste će stupiti na snagu po isteku 30-og dana od datuma objave. Ukoliko unutar tog vremena Član ne zatraži iščlanjenje smatrat će se da je Član suglasan s izmjenama.
Udruga CID zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te nije odgovorna za posljedice koje proizlaze iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama www.rjesenje/sporazum/.

Preuzmi dokument: Uvjeti za članstvo u Udruzi Centar za istraživanje društva