Dokument uruđbiran Vladi RH 20. 04. 2017. godine.

CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE DRUŠTVA
Novakova bb, 10290 ZAPREŠIĆ
OIB: 53543187042

Vlada Republike Hrvatske
Markov trg 2
10000 Zagreb

n/r. mr. sc. Andrej Plenković

TVRDNJA O ČINJENIČNOM STANJU

Tvrditelj na osnovu činjenica temeljenih po čl. 1., čl. 2., čl. 3., čl. 12., čl. 17., st. 1. i 2., čl. 18., čl. 23. st. 1., čl. 25. st. 1., čl. 28., čl. 29. i čl. 30. Opće deklaracije o ljudskim pravima (NN 12/2009); čl. 3. st. 1., 2. i 3., Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 , 154/14, 70/16) ; čl. 3., čl. 5. st. 2., čl. 14. st. 1. i 2., čl. 21. st. 1., čl. 22. st. 1., čl. 35., čl. 38. st. 1., čl. 40., čl. 58., čl. 69. st. 1., 2. i 3. i čl. 134. Ustava Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14); Postanak 1,29 (Biblija); izjavljuje i tvrdi slijedeče činjenično stanje:

  1. Po svim navedenim člancima i stavkama svih navedenih izvora prava, te po Knjizi postanka iz Biblije, sav biljni svijet na planetu Zemlji, kojeg je dio Republika Hrvatska, izraz su Stvoriteljeve misli i dar su od Stvoritelja koji ih je stvorio za korist i za upotrebu svakom čovjeku.
  2. Zabranom korištenja i upotrebe dijela biljnog svijeta u Republici Hrvatskoj, počinjena je obmana stanovništva Republike Hrvatske i Stvoritelja samog.
  3. Zbog zaključka iz točke 2., odgovorne osobe koje vladaju Republikom Hrvatskom obvezne su ukinuti prohibiciju za sve dijelove biljnog svijeta nad kojima je trenutno provode.
  4. Ukidanje prohibicije za sve dijelove biljnog svijeta nad kojima se trenutno provodi, odgovorne osobe koje vladaju Republikom Hrvatskom, učinit će na način da će izbrisati sva imena i sve nazive biljaka, iz svih Zakona i propisa koji zabranjuju uzgoj navedenih biljaka.

pojmljenje

Početak obmane; u 4000 godina pisane povijesti ljudi koji žive na zemlji, različiti nazivi danas zabranjenih biljaka su spomenuti na stotinama povijesnih natpisa u vidu biljki koje su od izuzetnog značaja za ljudski rod. Te biljke su kroz cijelu povijest čovječanstva ljudi koristili za izradu različitih predmeta, te za liječenje čovjeka u vidu anestetika ili neke druge vrste medikamenata.

Za primjer navodimo da je do 1935. godine 90 % posto svih farmakoloških proizvoda bilo na bazi konoplje koja je danas biljka zabranjena Zakonom, te u slijedećem tekstu navodimo povijest na koji način su konoplju zabranili i kada.

1937. godine trojca amerikanaca Hearst, Anslinger i Mellon su ljudi čija je dobit utjecala na zabranu konoplje. Velike korporacije u suradnji sa tadašnjim medijima su intenzivno lobirale za zabranu konoplje. Anslingerova administracija je 1937. pokrenula intenzivnu zakonsku represiju, a putem Hearstovih tiskovina vršili su medijsku kampanju. Za konoplju su izumili novi naziv ''Marihuana''. Mediji su u razdoblju prije i tijekom rata konzumente marihuane predstavljali kao agresivne, nasilne i nadasve opasne. O toj temi tiskali su brojne plakate i snimili nekoliko propagandnih filmova. Poslije drugog svjetskog rata, velike farmaceutske korporacije nastavile su borbu protiv konoplje, ali diskurs je potpuno promijenjen. Naime, Anslingerova mašinerija tvrdila je da je marihuana zapravo podmetnuta od kineskih i sovjetskih špijuna kako bi američki narod učinili apatičnim i nesposobnim za borbu protiv komunizma. Nakon toga slijedi izvoz prohibicije pod okriljem UN-a. U Americi su početkom 60-ih godina 20. stoljeća progurali i Međunarodni akt u suradnji sa UN-om kojim su konoplju zabranili u više od 160 država svijeta.

Tako je i dan danas, osim što u Americi isti lobi ponovo dopušta uzgoj konoplje, prvo u državi Colorado, a od ove godine u još 23 savezne države u kojima je ozakonjeno korištenje konoplje. Ono što navedeni lobiji time pokušavaju napraviti je preuzimanje primata u segmentu međunarodne trgovine konopljom. Dakle u samo 80 godina povijest se ponavlja samo što je ovaj put prepoznata kroz povjesnu dokumentaciju, izvode i praksu. To nam daje snagu i pravnu osnovu da takvo djelovanje bude prepoznato kao obmana. Obmana izvedena od strane ljudi koji danas koriste sve blagodati biljke navedene u primjeru, ali i svih ostalih biljki. Svaki ugovor ili međunarodni zakon za koji se ispostavi da je obmana je ništavan. Ovo je jasno objašnjen primjer obmane stoga je valjalo utvrditi navedeno činjenično stanje.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove tvrdnje o činjeničnom stanju Vlada Republike Hrvatske, može u roku od 30 kalendarskih dana od datuma primitka iste, podnijeti protutvrdnju kojom osporava činjenično stanje. Protutvrdnju treba poslati na adresu tvrditelja preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom. Ako Vlada Republike Hrvatske ne podnese Protutvrdnju, ista se obvezuje postupiti po točkama 3. i 4. ove Tvrdnje o činjeničnom stanju.

U Zaprešiću, dana 20. 04. 2017.

Predsjednik udruge CID
Vjeran Skurjeni


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/rjesenj1/public_html/wp-includes/functions.php on line 4755

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/rjesenj1/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 110