Koje su najveće osnovne prednosti otvaranja pravnog oblika poduzetništva?

U slučaju otvaranja pravnog oblika poduzetništva, dobivate dodatnu sigurnost i zaštitu. Svi znamo da je uzgoj konoplje u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, a ne Ministarstva unutarnjih poslova. Policijski službenici izlaze u nadzor isključivo zbog prethodne prijave. Ako ste otvorili pravni oblik, izbjeći ćete sve suvišne razgovore i pojednostavniti postupak. Neće se događati da policija na Vama trenira strogoću, vi ste u poziciji poljoprivrednika i poduzetnika.

Otvaranje pravnog oblika poduzetništva otvara Vam mogućnost pristupa raznim izvorima financiranja, npr. pozajmice, poticaji… Pravni omogućuje Vam razvoj vlastitog „branda“. Izborom organizacijsko pravnog oblika poduzetništva posredno se bira i oblik poreza koji će se plaćati pa o tome treba razmišljati kad se planiraju porezne obveze. Na taj se način se u okviru financijskog planiranja nastoji na legalan način smanjiti porezno opterećenje poslovnog poduhvata.

Zašto odabrati OPG kao pravni oblik poduzetništva?

Osim ove razlike između ova dva organizacijska oblika, postoje i još neke. Tako nositelj i članovi OPG-a ukoliko nisu osigurani po drugoj osnovi i/ili nisu umirovljenici, odnosno ako im je poljoprivreda jedino ili glavno zanimanje, postaju obveznici plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Kod Samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva nositelji se osiguravaju na vlastiti zahtjev. Razlika je i u tome što OPG uz nositelja može imati i članove, dok to kod Samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstvo nije slučaj. Ali kod oba oblika, u obavljanju poljoprivrednih radova nositeljima mogu pomagati članovi obiteljskog kućanstva.

Prednosti poreznog tretmana OPG-a

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) prema Zakonu o OPG-u je organizacijski oblik gospodarskog subjekta poljoprivrednika fizičke osobe koji radi stvaranja dohotka samostalno i trajno obavlja djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova obitelji. Ukoliko ostvarite promet do 80.000,00 kn godišnje prodajom neprerađenih proizvoda, niste dužni upisati se u registar poreznih obveznika.